SLUŽBY

Po príchode sa Vám náš elektrikár preukáže platným osvedčením.

        NONSTOP  ELEKTROPOHOTOVOSŤ

        Zapojenie a odskúšanie kuchynských spotrebičov s potvrdením záručného listu

        Výmena a montáž vypínačov, zásuviek a svietidiel

        Drobné elektropráce

        Výmena nefunkčných ističov a poistiek

        Odstránenie bytových porúch

        Preventívka - prehliadky bytových elektroinštalácií s vystavením protokolu

        Nové rozvody k jadru , kuchynskej linke

        Nové rozvody v bytoch a rodinných domoch

        Slaboprúdy

        Bleskozvody

        Revízie a odstraňovanie závad